Alle samlinger
Levering
Hvor ofte får jeg levering?
Hvor ofte får jeg levering?

Leveranseintervaller

Marielle Victoria avatar
Skrevet av Marielle Victoria
Oppdatert over en uke siden

Det er helt opp til deg hvor ofte du ønsker å få levert middagskasser fra oss. Det er ingen bindingstid på abonnementet.

Når du registrerer deg, velger du om du vil ha levering hver eller annenhver uke. Etter dette kan du enkelt pause og tilpasse leveringene slik som du ønsker i leveringskalenderen.

Du kan også endre leveranseintervallet her, så vil endringene gjelde fast.

Husk at endringer må gjøres innen endringsfristen vår tirsdag kl 23:59.

Svarte dette på spørsmålet?