Alle samlinger
Ditt abonnement
Endre leveringsadresse
Endre leveringsadresse

Slik endrer du og legger til leveringsadresse

Marielle Victoria avatar
Skrevet av Marielle Victoria
Oppdatert over en uke siden

På Min Side har du muligheten til å legge til og/eller endre adresser. Du kan endre adresse på enkeltleveranser dersom du f.eks skal på hytta, eller endre adresse fast ved f.eks flytting.  


Følg denne guiden for å endre og legge til adresser:

  1. Gå til Min Side og fanen Min Konto

  2. Klikk på Dine adresser og velg Legg til en ny adresse

  3. For å bytte leveringsadresse går du til Mitt abonnement og klikker på Endre leveringsdetaljer, da vil endringen gjelde fast

  4. For å bytte leveringsadresse på en enkeltlevering går du til fanen Leveringskalender og klikker på Endre levering

  5. Husk å lagre endringene!

Husk at endringer må gjøres innen endringsfristen vår tirsdag kl 23:59 uken før planlagt levering.

Svarte dette på spørsmålet?