Nytt lovverk trådde i kraft i løpet av juni/juli 2019.
Informasjon om behandling av personopplysninger finner du her.

Svarte dette på spørsmålet?